Glosis 7

Förhör dig på glosorna

Funktioner

Vanliga frågor

Jag hittar inte längre "Exportera till Excel", hur gör jag det?
Exportstödet till Excel har tagits bort från Glosis 7. Du kan däremot spara gloslistan som en CSV-fil, som också går att öppna i Excel. En annan möjlighet är att helt enkelt markera de ord du önskar exportera i gloslistan, högerklicka, välja Kopiera, och därefter klistra in orden i Excel.
Hur hanterar Glosis de olika filformaten?
Från och med version 6.4.9 finns det flera filformat att välja på i Glosis. När du ska spara en ny gloslista i dessa versioner väljs som standard det nyaste Glosis-formatet. Vill du spara i något annat format får du välja det själv. Öppnar du däremot en existerande gloslista kommer det befintliga glosformatet att användas om du väljer att spara listan inifrån Glosis.

Ladda ner

Glosis 7

 • Version 7.07

  • Ersatt betygsskalan G-VG-MVG med A-F.
  • Rättat länkar till programmets hemsida.
  Ladda ner
 • Version 7.06

  • Mindre buggfixar
  Ladda ner
 • Version 7.05

  • Mindre buggfixar
  Ladda ner
 • Version 7.04

  • Möjlighet att starta omvänt förhör direkt från Förhör-knappen.
  • Buggfix: fel språk visades i förhör om man valde att växla språk.
  Ladda ner
 • Version 7.03

  • Buggfix: filerna sparade av Glosis blev i vissa fall korrupta.
  Ladda ner
 • Version 7.02

  • Buggfix: förhören var i standardutförandet känsliga för mellanrum och interpunktion.
  • Buggfix: Glosis kraschade om man förhandsgranskade gloslistan utan att ha en skrivare.
  Ladda ner
 • Version 7.01

  • Kopiering av glosor
  • Nya ikoner
  • Småfix
  Ladda ner
 • Version 7.00

  • Mycket nytt och en del borttaget.
  • Nytt och lite mer effektivt gränssnitt.
  • Funkar bra i Windows Vista och senare.
  Ladda ner

Glosis 6

 • Version 6.5.12

  • Buggfix: Går inte att använda AltGr-kombinationer
  Ladda ner
 • Version 6.5.11

  • Möjlighet att lägga in spanska "¡" genom länk och "/!"
  Ladda ner
 • Version 6.5.10

  • Buggfix: Bakåt-knappen i förhör visade i vissa fall fel glosa.
  Ladda ner
 • Version 6.5.9

  • Buggfix: Vid backning visades inte rätt svar i "förhör vid slutet"-förhör.
  • Buggfix: När man skulle radera en glosa visades stängdialogen.
  Ladda ner
 • Version 6.5.8

  • Möjlighet att backa i "rätta efter varje glosa"-förhör
  • Glosorna kan nu sorteras alfabetiskt i gloslistan
  • I resultatet visas andelen rätt nu även i procent.
  Ladda ner
 • Version 6.5.5

  • Buggfix: Genomgång av stöd för Unicode.
  Ladda ner
 • Version 6.5.4

  • Buggfix: Felkorrigeringen tog bort vissa utländska tecken.
  • Buggfix: Det gick inte att spara glosor med vissa speciella tecken.
  Ladda ner
 • Version 6.5.3

  • Möjlighet att infoga ¿ genom att skriva /? och ß med /ss
  • Buggfix: Ett felmeddelande visades vid slutfört förhör om ej Windows Media Player var installerat.
  Ladda ner
 • Version 6.5.2

  • Buggfix: Många ledtrådar gav ej fel
  • Buggfix: Handpekare över länkar
  • Buggfix: Betygsbarometern under gamla resultat visade fel
  Ladda ner
 • Version 6.5.1

  • Nu finns även spanska att välja på som språk
  Ladda ner
 • Version 6.5.0

  • Buggfix: Gammalt öppnaläge visades vid felaktig "Nyligen använt"-menyval
  • Buggfix: Ledtrådarna visades fel
  Ladda ner
 • Version 6.2.6

  • Buggfix: Lägg till-knappen i gloslistan fungerade inte i vissa lägen
  Ladda ner
 • Version 6.2.5

  • Ledtrådar/hela ordet kan ges i glosförhör
  • Bättre stöd för fraser i glosförhör
  • Möjlighet för ljudeffekter
  • Mindre installationsfil (2,32MB - 1,41MB)
  • Uppdaterad hjälpfil
  • Buggfix: Språk visades inte alltid vid flaggorna i nedre hörnet
  • Buggfix: Miss av glosa/översättning uppmärksammas
  Ladda ner
 • Version 6.2.0

  • Uppdaterad hjälpfil
  • Liten ändring i utseendet
  • Buggfix: Version i sparade filer visar nu rätt
  Ladda ner
 • Version 6.1.9b

  • Möjlighet att ha alternativa översättningar av glosor.
  • När muspekaren hålls över flaggorna i nedre hörnet visas nu språkens namn.
  • Nya ikoner för Glosis, i verktygsraden och för gloslistor.
  • Menyerna har genomgått en mindre utseendemässig förändring.
  • Förklara-menyn tas bort och ersättes av direktförklaring.
  • Markeringen av tyska genus kan nu även ske med färgad bakgrund.
  • Alternativ för afabetiska glosförhör tillagt.
  • Glosis består av färre filer och tar upp mindre plats efter installation.
  • Ny stil på knappar, rullningslister.
  • Resultatloggen kan hålla fler än 10 resultat, och kan nu tömmas.
  • Alternativen har blivit indelade i kategorier.
  • Fler "Dagens tips".
  • Uppdaterat licensavtal.
  • Uppdatering av högerklicksförklaringar.
  • Rättningar i högerklicksförklaringarna.
  • Buggfix: Menyerna genererar inte fel om en dialogruta visas direkt efter menyval m.h.a. tangentbordet.
  Ladda ner
 • Version 6.1.1b

  • Exportmöjlighet till Microsoft Excel.
  • Markering av tyska ord efter genus.
  • Buggfix: Fel vid uppstart i Windows Me och tidigare åtgärdat.
  Ladda ner
 • Version 6.1.0

  • Glosis laddas numera ner från Mästerdata
  • Ny kod
  • Nytt gränssnitt
  • Lärförhöret borttaget p.g.a. tvivelaktig nytta
  • Resultatlogg av tio senaste resultat
  • Urförligare kompilerad hjälpfil
  Ladda ner